Stress & Burn-out

Coaching

Preventief en curatief

Stress hoort een stuk bij het leven en kan het in bepaalde gevallen zelfs nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat je kan overleven, focus kan houden, uitdagingen aangaat, alert kan zijn en een drive kan vinden. Maar teveel is teveel. Chronische stress beheerst je leven en kan op termijn gezondheidsproblemen geven en dit zowel mentaal als fysiek.

  • Ervaar jij teveel spanning of innerlijke onrust?
  • Krijg je moeilijk de knop naar loslaten omgedraaid?
  • Zit je veel in je hoofd met maal-en piekergedachten?
Als gecertificeerd Stress & Burnout coach werken jij en ik preventief een concreet en hanteerbaar werk/privé balans plan uit.

Via de Burn-out Assessment-Tool (BAT) brengen we in kaart wat jouw stresspeil is en of je in een gevaren zone van burn-out zit.

Ik reik je hulpbronnen en handvaten aan zoals: je grenzen aan te geven, hoe conflicten te hanteren, (her)kaderen van overtuigingen, stoppen met piekeren, adem- en emotieregulering, time management, verbindende communicatie.

Heb je een medische diagnose van burn-out gekregen?

Dan coach ik jou stapsgewijs via het herstelprogramma van de VESB (vereniging van erkende stress-en burn-outcoaches).
Samen bouwen we tijdens het coaching traject terug aan je hernieuwde veerkracht, je wel-zin en welzijn.
We onderzoeken hoe je op een duurzame manier kan terugkeren naar arbeid. Je leert ook preventief hulpbronnen inzetten op terugval.
Ik begeleid jou in je terugkeerproces en je re-integratie op de werkvloer en dit alles in samenspraak met je werkgever.

Heb je vragen of wens je een verkennend gesprek, neem gerust contact met me op.

Meer achtergrond over erkende begeleiding van stress en burn-out:

Managing stress is an ongoing process

Stress & Burn-out

Coaching

Preventief en curatief

Stress hoort een stuk bij het leven en kan het in bepaalde gevallen zelfs nuttig zijn. Het zorgt ervoor dat je kan overleven, focus kan houden, uitdagingen aangaat, alert kan zijn en een drive kan vinden. Maar teveel is teveel. Chronische stress beheerst je leven en kan op termijn gezondheidsproblemen geven en dit zowel mentaal als fysiek.

  • Ervaar jij teveel spanning of innerlijke onrust?
  • Krijg je moeilijk de knop naar loslaten omgedraaid?
  • Zit je veel in je hoofd met maal-en piekergedachten?
Als gecertificeerd Stress & Burnout coach werken jij en ik preventief een concreet en hanteerbaar werk/privé balans plan uit.

Via de Burn-out Assessment-Tool (BAT) brengen we in kaart wat jouw stresspeil is en of je in een gevaren zone van burn-out zit.

Ik reik je hulpbronnen en handvaten aan zoals: je grenzen aan te geven, hoe conflicten te hanteren, (her)kaderen van overtuigingen, stoppen met piekeren, adem- en emotieregulering, time management, verbindende communicatie.

Heb je een medische diagnose van burn-out gekregen?

Dan coach ik jou stapsgewijs via het herstelprogramma van de VESB (vereniging van erkende stress-en burn-outcoaches).
Samen bouwen we tijdens het coaching traject terug aan je hernieuwde veerkracht, je wel-zin en welzijn.
We onderzoeken hoe je op een duurzame manier kan terugkeren naar arbeid. Je leert ook preventief hulpbronnen inzetten op terugval.
Ik begeleid jou in je terugkeerproces en je re-integratie op de werkvloer en dit alles in samenspraak met je werkgever.

Heb je vragen of wens je een verkennend gesprek, neem gerust contact met me op.

Meer achtergrond over erkende begeleiding van stress en burn-out:

Managing stress is an ongoing process

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burnout te meten. Daar is behoefte aan omdat de tot nu toe meest gebruikte vragenlijst – de Maslach Burnout Inventory (MBI) – een aantal inhoudelijke-, technische- en praktische onvolkomenheden bevat. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk omdat de MBI bijna veertig jaar geleden werd geïntroduceerd.

De OCP-methodiek is een manier van coachen om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme. In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een krachtige, op heling en zelfsturing gerichte interventie.

Ontwikkelingsgericht coachen met het Vorkmodel


Het Vorkmodel is een tool die je helpt om je eigen denken en ervaringen te structureren, een basis die je nodig hebt om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model maakt heel concreet waar je staat, hoe je met een project omgaat, wie je bent en hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.