Ontwikkelingsgerichte

Coaching

Tijdens je leven bots je wel eens op vragen, verlangens of problemen waarin je misschien blijft ronddraaien. Het sluimert gedurig in je hoofd, het keert terug in gepieker, in uitstelgedrag of in gesprekken maar uiteindelijk wordt er daadwerkelijk niets mee gedaan.
Wellicht herkenbaar? Het is vooral zeer menselijk.
Het blijft moeilijk om onze eigen blinde vlekken en valkuilen te zien. Dit komt omdat we vaak vastzitten in geautomatiseerde denkpatronen en gewoontes, die ons sterker aansturen dan we zouden willen. Het vraagt bovendien ook wel wat moed en vertrouwen om uit comfortzones, waar het veilig en bekend is, te stappen.

Zit jij in je persoonlijk of professioneel leven met een uitdaging die genoeg heeft rondgedraaid?
Wil je die kiezel in je schoen effectief gaan aanpakken? 

Als gecertificeerd Ontwikkelingsgerichte Coach begeleid ik jou om via de VORK – methodiek:

  • Jouw dromen of verlangens niet alleen te blijven bedenken of te vertellen maar ze ook concreet te maken en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
  • Jouw zelfsturing en hulpbronnen naar je doel beter te leren inzetten en krachtiger te maken.
  • Onderweg naar je doel stil te staan bij waardevolle inzichten en bij wat je geleerd hebt.
  • De focus en motivatie te blijven houden naar je doel.

Heb je vragen of wens je een verkennend gesprek, neem gerust contact met me op.

Meer achtergrond over de methodiek ontwikkelingsgericht coachen via de VORK methodiek:

The best project you’ll ever work on is you

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burnout te meten. Daar is behoefte aan omdat de tot nu toe meest gebruikte vragenlijst – de Maslach Burnout Inventory (MBI) – een aantal inhoudelijke-, technische- en praktische onvolkomenheden bevat. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk omdat de MBI bijna veertig jaar geleden werd geïntroduceerd.

De OCP-methodiek is een manier van coachen om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme. In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een krachtige, op heling en zelfsturing gerichte interventie.

Ontwikkelingsgericht coachen met het Vorkmodel


Het Vorkmodel is een tool die je helpt om je eigen denken en ervaringen te structureren, een basis die je nodig hebt om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model maakt heel concreet waar je staat, hoe je met een project omgaat, wie je bent en hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.