Perfectionisme

Coaching

Perfectionisme is een mooi talent met kenmerken als:
  • Hoge verantwoordelijkheidszin
  • Loyaal zijn
  • Graag engagement aangaan
  • Hoge kwaliteitseisen stellen
  • Een sterke gedrevenheid hebben

Maar ieder talent kan doorschieten en dan wordt het je valkuil.
Doorgeschoten perfectionistisch gedrag uit zich in schuldgevoelens, teveel moetens, over je eigen grenzen gaan, een laag zelfbeeld, controledwang, veel denken en piekeren, moeilijk kunnen kiezen en uitstelgedrag.

Herken je jezelf hierin?

Dan heb je zeker al ervaren dat dit doorgeschoten perfectionistisch gedrag je heel veel energie vraagt?
Dan weet je misschien ook dat dit gedragspatroon vaak een erkenning en bevestiging vraagt aan de buitenwereld?
Dan weet je wellicht ook dat dit gedragspatroon niet goed voor je is en voor je omgeving?

Als gecertificeerd OCP coach begeleid ik jou om je te bevrijden uit de valkuil van perfectionisme.

Ik gebruik hiervoor de OCP methodiek (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme), die een unieke en inspirerende methode is en die jou kan leren om meer te mogen zijn wie je wil zijn.

Ben jij klaar om te leren voelen dat goed, goed genoeg is?
Ben jij klaar om te leren ervaren dat niet-perfect helemaal OK is?

Heb je vragen of wens je een verkennend gesprek, neem gerust contact met me op.
Meer achtergrond over de methodiek perfectionisme coaching:

Good enough is the new perfect

De OCP-methodiek is een manier van coachen om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme. In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een krachtige, op heling en zelfsturing gerichte interventie.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burnout te meten. Daar is behoefte aan omdat de tot nu toe meest gebruikte vragenlijst – de Maslach Burnout Inventory (MBI) – een aantal inhoudelijke-, technische- en praktische onvolkomenheden bevat. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk omdat de MBI bijna veertig jaar geleden werd geïntroduceerd.

Ontwikkelingsgericht coachen met het Vorkmodel


Het Vorkmodel is een tool die je helpt om je eigen denken en ervaringen te structureren, een basis die je nodig hebt om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model maakt heel concreet waar je staat, hoe je met een project omgaat, wie je bent en hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.