CANDRA

Coaching

Alles wat aandacht krijgt, groeit

Stien Schoemans

Over Candra

Candra betekent Helderheid in het Sanskriet.

Natuurlijk is het naïef om te geloven dat door coaching alles in je leven volledig stuurbaar of maakbaar wordt. Maar jij bent wel de eigenaar over jouw manier van denken.

Hoe je denkt, bepaalt sterk hoe je naar je leven kijkt. Hoe je kijkt en voelt is vervolgens sturend naar hoe je de dingen in je leven zal aanpakken.

Misschien knelt jouw schoen ook bij het aanpakken van veranderingen, blijf je draaien in uitstelgedrag, durf je niet of zijn er veel ‘Ja, ik weet wel, maar…’

Mijn missie – als Professioneel Coach bij Candra – is om jouw Compagnon de route te zijn, om samen met jou een beter inzicht of meer helderheid te krijgen over datgene wat jij wil veranderen of bereiken.

Tijdens jouw coachingstraject bied ik je support en hulpbronnen aan zodat je met jouw gewenste verandering of doel effectief en concreet aan de slag kan gaan.

  • Wil je meer helderheid krijgen in wat je precies wil veranderen of waar je naar toe wil met je leven?
  • Wil je een beter inzicht krijgen in jouw (onbewuste) beperkende of helpende denkpatronen?
  • Wil je leren werken met onderbouwde tools of methodieken om realistische en gewenste doelen in je leven efficiënter te bereiken?

Het vraagt van jou misschien wat moed, durf en focus. Maar ik verzeker je, het loont!

Omdat je het waard bent om te groeien en open te bloeien in je mens-zijn.

Voor wie?

Waarom zou jij voor coaching kiezen?

Een coachingstraject is een vorm van persoonlijke begeleiding en ondersteuning om in positieve en haalbare zin te ontwikkelen of te veranderen.

In deze persoonlijke begeleiding is er een gelijkwaardige relatie tussen jou als klant en mij als coach.

Coaching is een vorm van leren, gericht op het verwerven van inzichten, waardoor jij bekwamer kan worden in het bereiken van positieve, gewenste en haalbare doelen.

Om tot inzichten te komen, stel ik jou gerichte vragen, gebruik ik methodieken en oefeningen, daag ik je uit en geef ik je veel support.

Jij als klant, blijft de eigenaar over je traject en gaat effectief aan de slag, neemt beslissingen, onderneemt acties,…

  • Wil je meer inzicht krijgen in je talenten, motivatie, energiegevers en -vreters? Loopbaancoaching geeft je terug meer perspectief en zin in je werk.
  • Wil je effectief aan de slag gaan met een verandering, maar blijf je draaien in uitstelgedrag? Ontwikkelingsgerichte coaching daagt je uit om concreet stappen te zetten.
  • Ben je een perfectionist, een pleaser, zit je veel in moeten? Perfectionisme coaching leert je dat gewoon jezelf kunnen zijn helemaal OK is.
  • Wil je meer loslaten en minder in je hoofd zitten? Wil je meer evenwicht, overzicht en vertrouwen in je leven? Stress & burn-out coaching biedt je hulpbronnen en inzichten om preventief en curatief meer veerkracht op te bouwen.

Werkwijze

We starten met een Verkennend gesprek

Vooraleer een coaching traject wordt opgestart, is er een verkennend gesprek. Dit gesprek geeft je de mogelijkheid om vragen te stellen en het vertrouwen te toetsen. Ik geef je ook met plezier uitleg over mijn manier van werken.

Hoeveel sessies omvat een begeleiding?

  • Een gemiddeld coachingstraject, afhankelijk van het thema en de vraag van de klant verloopt over een 5-6 sessies van 1,5 uur.
  • Na elke sessie wordt gepeild naar de verdere motivatie en bewaken we de voortgang in het traject.

Coaching

Loopbaan
Coaching

Fluitend naar je werk gaan – het lijkt een reclameslogan.
Nochtans besteed je een groot aantal uren van je wakkere dag aan je werk. Het is het dan ook geen overbodige luxe om stil te staan bij je werkinhoud, werkomgeving, werkrelaties en werkvoorwaarden.

Heb je loopbaanvragen?

Ontwikkelingsgerichte
Coaching

Tijdens je leven bots je wel eens op vragen, verlangens of problemen waarin je misschien blijft ronddraaien. Het sluimert gedurig in je hoofd, het keert terug in gepieker, in uitstelgedrag of in gesprekken maar uiteindelijk wordt er daadwerkelijk niets mee gedaan.

Herken je dit?

Perfectionisme
Coaching

Doorgeschoten perfectionistisch gedrag uit zich in schuldgevoelens, teveel moetens, over je eigen grenzen gaan, een laag zelfbeeld, controle dwang, veel denken en piekeren, moeilijk kunnen kiezen en uitstelgedrag.

Herken je jezelf hierin?

Stress & Burn-out
Coaching

Ervaar jij teveel negatieve stress en wil je preventief beter je stress leren hanteren?
Of ben je thuis geschreven met een burn-out en wil je jou laten coachen naar hernieuwde veerkracht en meer wel-zijn? 

Training

Een training of workshop geknipt op maat van jouw bedrijf.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burnout te meten. Daar is behoefte aan omdat de tot nu toe meest gebruikte vragenlijst – de Maslach Burnout Inventory (MBI) – een aantal inhoudelijke-, technische- en praktische onvolkomenheden bevat. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk omdat de MBI bijna veertig jaar geleden werd geïntroduceerd.

De OCP-methodiek is een manier van coachen om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme. In de methodiek worden een aantal principes gevolgd en technieken gecombineerd in een krachtige, op heling en zelfsturing gerichte interventie.

Ontwikkelingsgericht coachen met het Vorkmodel


Het Vorkmodel is een tool die je helpt om je eigen denken en ervaringen te structureren, een basis die je nodig hebt om aan zinvolle en duurzame ontwikkeling te doen. Het model maakt heel concreet waar je staat, hoe je met een project omgaat, wie je bent en hoe je deel uitmaakt van een groter geheel.